Congrats. You get Free Shipping!
Free Shipping + Free Gift Wrapping
Slice of Summer
Slice of Summer
Slice of Summer

Slice of Summer

$49
+ FREE Gift Wrapping ๐ŸŽ
+ EASY Returns & Exchanges
  • Sand-Free. Leave the beach at the beach.

  • Perfect size for kids and teens.

  • Compact when rolled. Fits in your bag.

Towel Features
  • Full-size beach towel: 148cm x 72cm
  • Rapid-drying, half the time of a regular towel
  • Double-sided
  • Handy hook, hang it anywhere
  • Free pouch
Description

Kids love the beach, parents hate dragging the sand home. Now your kids can go to the beach in style and stay sand-free.


Made with our exclusive fabric. Tesalate towels deliver sand-free, ultra-absorbent, super-compact and rapid-dry fabric tech for better beach days.


100% Australian-designed with fresh looks inspired by the coastlines we call home. Your beach days just got easier.

Free shipping and Free returns

Australia

Most orders arrive within 2-4 days. We use Australia Post for all order and it's free.

Don't love it? Return it for FREE and we'll even pay for return shipping!

Easy Fabric Care

Washing your Tesalate towel is easy. We recommend cold machine wash and simply put it out to dry. It dries fast.

PERFECT SIZE, MADE TO LAST

Designed for kids

Our kids towel is the perfect size for all kids from toddlers to teens. Our durable fabric is designed to last. We spent a lot of time designing a product that your child will love for a long time. The perfect size for all kids from toddlers to teens, our durable fabric is designed to last.

SAND-FREE TECH

Don't bring the sand home

Our beach towels are made with AbsorbLiteโ„ข fabric, purpose-engineered for sand to slip off easily. The result? Easily wipe the sand off your kids, and shake the sand off your Tesalate towel.

Reviews