Congrats. You get Free Shipping!
Free Shipping + Free Gift Wrapping
Free Gift Wrapping

Free Gift Wrapping

+ FREE Gift Wrapping ๐ŸŽ
+ EASY Returns & Exchanges

  Sand-Free Tech

  Leave the beach at the beach

  Our beach towels are made with AbsorbLiteโ„ข fabric, purpose-engineered for sand to slip off easily. The result? Sand-free, comfier and simply better beach days.

  COMPACT & LIGHTWEIGHT

  Hit the beach with ease

  Our advanced fabric technology makes for a compact, lightweight towel that can fit easily in your tote, backpack or travel bag. Just roll it up and go!

  ULTRA-ABSORBENT AND RAPID-DRYING

  No more soggy towels

  Tesalate beach towels are designed to retain up to 1 litre of water and dry in half the time of a regular towel.

  Reviews